BIPWtorek, 30.5.2023

Kołaczkowo

Wybudowany pod koniec XIX wieku pałac w Kołaczkowie jest prawdopodobnie jednym z bardziej fantazyjnych tego typu obiektów w okolicy. Elewacja frontowa tego klasycystycznego budynku została urozmaicona licznymi architektonicznymi elementami, nadając mu w ten sposób nieco baśniowy charakter. Do pałacowych zabudowań oraz otaczającego je parku prowadzi ozdobna, murowana brama.

Budowa pałacu związana jest z osobą barona Aleksandra Graewe, jednak niemały wkład w jego obecny wygląd miał również późniejszy zarządca – Nepomucen Mukułowski. Warto dodać, że ten właściciel ziemski, w czasie tzw. rewolucji witkowskiej (działań niepodległościowych poprzedzających powstanie wielkopolskie) został wybrany pierwszym polskim starostą witkowskim. W rodzinie Mukułowskich majątek pozostał aż do czasów II wojny światowej. Po wybuchu II wojny światowej dobra zajęli Niemcy, zaś miejscowość przezwano "Brotkamp". Po wojnie dobra Mukułowskich przejął Skarb Państwa Polskiego.

drukuj:
udostępnij: