BIPWtorek, 30.5.2023

Parowozownia Gnieźnieńska

Budowę kompleksu gnieźnieńskiej parowozowni, jednego z największych w Wielkopolsce, rozpoczęto pod koniec XIX w. Prace kontynuowano w kolejnych dziesięcioleciach. Największymi budynkami obiektu są dwie tzw. hale wachlarzowe, warsztaty naprawy lokomotyw i wagonów oraz wieża wodna. Największy rozwój kompleksu przypadł na czasy II wojny światowej. Władze III Rzeszy planując inwazję na ZSRR podjęły plan „Otto” mający na celu przygotowanie niemieckiego przemysłu i infrastruktury do tej operacji wojskowej. Po wojnie, w niemal nienaruszonym stanie, obiekt został przekazany pod zarząd Polskich Kolei Państwowych, jednak wraz ze spadkiem użyteczności kolei parowej jego znaczenie malało. W  2010  r.  zostało  założone  Gnieźnieńskie  Stowarzyszenie  Miłośników Kolei.  Zajmuje  się  ono  ochroną  zabytków  nieruchomych  i  ruchomych, stanowiących  pozostałość  po  Parowozowni  Gniezno. Członkowie  stowarzyszenia  od  2010  r.  oprowadzają  tury- stów  po  terenie  parowozowni,  przekształconej  w  atrakcję  turystyczną. Corocznie, w połowie maja, Stowarzyszenie organizuje Dni Pary. Podczas imprezy organizowane są przejazdy pociągami specjalnymi, przejażdżki drezynowe, wystawy oraz oczywiście zwiedzanie Parowozowni z przewodnikiem.

Więcej na: www.parowozowniagniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
CO ZOBACZYĆ
Tu powstała Polska Atrakcje Miejscowości Inspiracje
NIE PRZEGAP!