Dębłowo Królewskie

To niewielka wieś w powiecie gnieźnieńskim, należąca do gminy Mieleszyn. Obecna jednoczłonowa nazwa Dębłowo istnieje od kilkunastu lat. Jeszcze w pod koniec XX w. w wielu miejscach można było się spotkać z nazwą Dębłowo Królewskie, a w jeszcze dawniejszych czasach istniał dodatkowy podział na Dębłowo Królewskie (część południowa wsi) i Dębłowo Szlacheckie (część północna wsi).

Pierwsze wzmianki na temat wsi sięgają czasów Bolesława Pobożnego ( XIII w). Już 800 lat temu mieszkańcy osady oddawali dziesięcinę – specjalny podatek – na rzecz kościoła Św. Jerzego w Gnieźnie.

W Dębłowie w 1860 r., w majątku ziemskim, urodził się Wojciech Trąmpczyński. Był on adwokatem, działaczem niepodległościowym, a w czasie zaborów posłem do Reichstagu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został posłem na Sejm. Następnie stał się Marszałkiem Senatu, a wkrótce potem Marszałkiem Sejmu II RP. Trąmpczyński był także brany pod uwagę jako potencjalny kandydat na prezydenta Polski w wyborach w 1922 r. W okresie powojennym dawny majątek ziemski w Dębłowie, należący do niemieckiej rodziny Wendorffów, stał się Państwowym Gospodarstwem Rolnym. Zostało ono zlikwidowane pod koniec XX w.

Starostwo Powiatowe Gniezno